sản phẩm

Chương Trình Truyền Hình

Sản xuất TVC Quảng Cáo được An Việt Media định vị là dịch vụ tiên phong trong chuỗi cung ứng sản phẩm quảng cáo truyền hình cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Chất lượng nội dung, ý tưởng kịch bản và phương thức thực hiện mỗi TVC Quảng Cáo mang tính ảnh hưởng quyết định tới mức độ thành công của chiến dịch truyền thông trên các kênh truyền hình. Doanh nghiệp đầu tư nhiều ngân sách cho việc phát sóng quảng cáo nhưng bản thân TVC quảng cáo – công cụ truyền tải thông điệp lại kém chất lượng thì vô tình doanh nghiệp đó đang lãng phí ngân sách vào một chiến dịch thất bại.

Truyền hình trực tiếp các chương trình sự kiện đã làm.

25

23

22

21

20

19